Yvonne Berben -
              van der Mark
Kamelenspoor 444
3605 TG Maarssen
06-13422214

Een Godin des Hemels. Athena (dochter van Zeus en Metis) is beschermster van kunstenaars

en handwerks-lieden, en Godin van de wijsheid en kennis (het verstand).

Zij is één van de voornaamste godinnen uit de Griekse Godenwereld;

een strijdster en een maagdelijke godin.

 

Athena brengt energie en inspiratie bij geestelijke en creatieve arbeid.

Zij onderwees de pottenbakkers.

De geboorte van Athena is nogal apart; zij zou uit haar vader geboren zijn.

Zeus had zijn gemalin Metis verslonden, omdat hij vreesde dat zij hem een zoon zou baren die hem de wereldheerschappij (die hij met veel moeite verworven had) af zou nemen.

 

Enige tijd later kreeg Zeus hoofdpijn en hij liet zijn schedel openbreken,

waaruit zijn dochter volwassen en gewapend naar voren trad,

met opgeheven lans onder het aanheffen van een krijgslied.

Info & Contact