Yvonne Berben -
              van der Mark
Kamelenspoor 444
3605 TG Maarssen
06-13422214

Raku is een traditionele Japanse baktechniek die uit de 16e eeuw stamt en is vertaald: "plezier". Het is een stooktechniek waarbij voorwerpen in een (vaak zelfgemaakte) oven snel verhit worden tot rond de 1000°C. Vervolgens worden ze met een tang uit de gloeiend hete oven gehaald.
Nu kunnen ze op verschillende manieren behandeld worden. Vaak worden de voorwerpen in zaagsel of een ander brandbaar materiaal gedompeld, of geblust met water.

De raku voorwerpen op deze website werden (gedeeltelijk) voorzien van een glazuurlaag en verhit in de oven tot het glazuur volledig gesmolten was. Op dat moment zijn ze uit de oven gehaald. Door de snelle afkoeling is het glazuur gecraqueleerd (dwz.: er zijn kleine haarscheurtjes in ontstaan).

De voorwerpen zijn na enkele seconden afkoelen in de buitenlucht direct ondergedompeld in een zinken ton met houtkrullen. De krullen hebben vlam gevat en de ton is afgesloten met een deksel. Het vuur in de ton kan alleen blijven branden als er zuurstof aanwezig is. Doordat de ton afgesloten is kan de zuurstof niet meer van buiten aangevoerd worden, en het vuur onttrekt de zuurstof uit de glazuren. Hierdoor vindt 'reductie' plaats, waardoor het glazuur verkleurt en soms ontstaan daarbij prachtige bronstinten. De plaatsen waar geen glazuur zit branden zwart in. Ook de gecraqueleerde randjes in het glazuur worden zwart gekleurd en zo ontstaat het typische rakueffect.

 

 

raku gestookt bord

             het raku-stookproces

Techniek